• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk BelgiŽ en Reusel

Gezin: Wilhelmus Huijbregts / Maria Janssen

getr. 16 nov 1765


 

» Gezinsblad    

Huwelijksakte Willem Huijbregts en Maria Janssen

Huwelijksakte Willem Huijbregts en Maria Janssen

Memorie van Successie van Peter Huijbregts

Huwelijksakte Willem Huijbregts en Maria Janssen

Tractum
Compareerde voor Jan Raeijmakers preter en Hendrik Walen Schepen mitsgaders Johan Willem van Caullen-berg Scheepen Secretaris Commissarissen van Huwelijksezaken alhier, Willem Huijbregts meerderjarige jongman geboren tot Hooge Mierde en wonende aldaer met de Eerbare (???) jonge dogter Maria Janssen gebooren wonende alhier tot Bladel de welke verkennen bijden van intentie te zijn hen naa drie agtereenvolgende zondaegse geboden met malkanderen in den huwelijkenstaet te zullen laaten bevestigen, versoecken dat aen hen daertoe mag worden ge verleent den vereijste proclamatien tgeen aan hen comparanten dienconform is geaccordeert.Aldus gedaan en gepasseert voor en ten overstaan van preter en schepen in hooft deser genoemt die neffens deze voorsegde comparantenen mij mede genoemde schepen der ???? ten prothocolle van trouw hebbende tekent op heeden in Bladel den vijf en twintigsten 8ster 1700 vijfentsestig.Willem Huijbregts Maria Janssen Jan Raeijmakers Hendrick Walen mij present J.W. van Caullenberg
????
Schepen Secretaris

Transcriptie:
Voor Jan Raeijmakers, bode, Hendrik Walen, schepen en Johan Willem Caullenberg, schepen en secretaris, ambtenaren van huwelijkse zaken alhier, zijnverschenen Willem Huijbregts, meerderjarig en niet eerder gehuwd geweest, geboren en wonende te Haaren en Maria Jansen, niet eerder gehuwd geweest,geboren en wonende alhier te Bladel, die beiden te kennen gaven met elkaar in het huwelijk te willen treden en die verzoeken de verplichte afkondigingendaartoe te laten doen, hetgeen hen is vergund. Aldus opgemaakt en gepasseerd voor en ten overstaan van bode en schepenen.hierboven genoemd, die metgenoemde comparanten volgens het huwelijksprotocol hebben getekend te Bladel, de 25ste oktober, 1765.

PlaatsBladel
Latitude (Breedte)51.362963
Longitude (Lengte)5.213639499999999
Verbonden metHooge Mierde; Gezin: Huijbregts/Janssen (F1453746142) (Getrouwd)

» Gezinsblad    

Contact

  • Contact
  • Gebruik ons contact formulier of mail rechtstreeks naar:info@familiehuijbregts.nl
  • Zelf informatie toevoegen is niet mogelijk

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord