• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk BelgiŰ en Reusel

De naam Huijbrechts-Huijbregts of Huijbreghs

Volgens de Nederlandse Familienamenbank van het Meertensinstituut is de naam Huijbregts een patroniem, d.w.z. een naam afgeleid van de voornaam van de vader. In dit geval is dat Huijbrecht, met daar achter een naamvals "s" dus eigenlijk staat er: Huijbrechtszoon, zoon van Huijbrecht. De voornaam Huibrecht of Hubert (in het Latijn Hubertus) is van oorsprong een Germaanse naam, samengesteld uit de woorden "hug" en "bert of brecht". Hug betekent zoveel als: denkende geest of verstand en bert/brecht staat voor glanzend, stralend, schitterend. De hele naam betekent dus ongeveer "stralende geest". In tegenstelling tot in de noordelijke Nederlanden hadden de mensen in de zuidelijke Nederlanden soms al in de 13e eeuw een vaste achternaam. In de 14e en 15e eeuw toen met name Vlaanderen tot grote bloei kwam werd het ook in Brabant normaal een vaste achternaam te hebben. In de huidige provincies Groningen Friesland en Drenthe zou dat duren tot in de 18e en zelfs 19e eeuw.

Zoek tip op deze site

Op deze site komt de naam Huijbregts, Huijbrechts of Huijbreghs erg vaak voor. Stel, uw vaders achternaam is Huijbregts maar de achternaam van uw moeder is Janssen. Door bij "familienaam" Janssen in te vullen is de kans groter dat u uw moeder vindt en eenmaal op haar pagina uw vader.

Anna Helena Lucia Huijbregts

..dochter van Adrianus Huijbregts en Lucia Ooms

Johannes Petrus Huijbregts

..met zijn zoon Pieter Johannes Huijbregts

Wilhelmus Huijbrechts

Huwelijk met Anna Bastiaansen 25 mei 1910

Julianus Joannes Huijbregts

Hij was missionaris in Zaire

Schrijfwijze

De naam van onze familie wordt op vele manieren geschreven. Zo komen we onder andere tegen: Huijbrechts, Huijbreghts, Huijbregs, Huijbreghs, Huijbrechs, enz. met variaties Y i.p.v IJ, maar ook Hubrechs, Huijben, Huijb en zelfs Hubertus. Die verschillende schrijfwijzen zijn o.m. ontstaan omdat er voor 1815 geen Burgerlijke Stand bestond en er ambtenaren geweest zijn die fouten hebben gemaakt bij het invullen van geboorteaktes, maar ook omdat sommige voorouders zelf hun naam anders wilden schrijven.

Ook kwam het vaak voor dat men zelf niet kon lezen en/of schrijven dus een ambtenaar schreef maar wat op. Op 2 januari 1914 doet Wilhelmus Adrianus Huijbregts aangifte van de geboorte van zijn zoon Wilhelmus Franciscus. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft in de akte "Huijbrechts, terwijl Willem zelf tekent met Huijbregts..

Onderzoek

Tot ca. 1815 is het betrekkelijk gemakkelijk om terug te reizen in de tijd via de registers van de Burgerlijke Stand, die door keizer Napoleon was ingevoerd. Om verder terug te gaan in de tijd zijn we van diverse bronnen afhankelijk. Zo zijn er de DTB-boeken, de doop-trouw- en begraafboeken die door de kerk werden bijgehouden, nadat daartoe was besloten op het concilie van Trente, 1545-1563. Ook de gereformeerden namen het gebruik van deze registers over. En ook al zijn die vrij summier, toch kunnen er veel familiebanden gevonden worden doordat o.a. de namen van ouders en dopeling vermeld staan samen met de namen van de peetoom en peettante (ook wel doopheffers genoemd). Bij huwelijken staan naast de namen van bruid en bruidegom vaak ook getuigen vermeld. Ook vinden we dikwijls de naam van de vader, van een broer, een oom of voogd. De begraafboeken vermelden meestal alleen de naam van de overledene. Soms echter staan er nog bijzonderheden vermeld: het aantal overblijvende kinderen bijvoorbeeld, of de doodsoorzaak. Naast de DTB-boeken zijn er nog veel andere bronnen te raadplegen: Internet, oude belastingsregisters (de zogenaamde verpondingsregisters), oud rechterlijke archieven, waarin koopakten, uitspraken over geschillen of begeleidingsbrieven staan,notariŰle akten, enz.


Afkomst en verspreiding

Onze familie is oorspronkelijk afkomstig uit Arendonk en omgeving in de Belgische Kempen. Omstreeks 1355 staat daar een Huijbregts bekend als Peter de Molder, verwijzend naar het beroep van deze Peter, dat van molenaar. Vanuit Arendonk heeft de familie zich verspreid, eerst naar Reusel en omgeving waar nog steeds de meeste afstammelingen van Peter wonen. Later zijn er nazaten van Peter de Molder terecht gekomen in midden Brabant tot in Loon op Zand. In Nederland is Breda de gemeente met de meeste Huijbregtsen, maar in ons geval moeten we constateren dat vele Huijbregtsen zo goed als zeker een andere stamvader hebben. Hubert was ooit immers een vrij veel voorkomende voornaam.

Huybrecht-de Molder

De naam Huybrecht-de Molder wordt in veel stambomen genoemd echter door ons is nog geen enkel bewijs gevonden dat deze Huybrecht-de Molder ook werkelijk heeft bestaan. Het enige wat wij hebben gevonden in het Felix archief van Antwerpen is een tekst-document: "Huybrecht de Molder wett zone wilen Jan Alens diemen heet de Molder ges te Gheele en Laureys Moens molder deb Willeme Ruttens vrydaighs na de peertmerct van deser jegewordiger bamismerct. Het gaat hier vermoedelijk om een schuldbekentenis uit 1437. Deze "Huybrecht de Molder" komt echter uit Geel, een plaats in Belgie ongeveer 20 km verwijderd van Arendonk.

DNA

In Hilvarenbeek zou een groep Huijbregtsen afstammen van Hubertus Loije. We vroegen ons af of wij aan deze groep verwant zijn in de mannelijke lijn. Om hier zekerheid over te krijgen hebben we in 2016 een simpele genetische test laten uitvoeren. Het resultaat was volstrekt duidelijk: geen familie in de mannelijke lijn. (Voor deskundigen: Twee mannen uit de Reusel-groep hadden op hun Y-chromosoom de mutatie CTS1977. Een man uit de Hilvarenbeekse groep was geen drager van deze mutatie. Deze mutatie is ongeveer 4000 jaar geleden ontstaan. Een gemeenschappelijke voorvader moet dus nog eerder geleefd hebben. (Dat noem je geen familie meer.)

Wet bescherming persoonsgegevens

Gegevens van overleden personen vallen niet onder de definitie van persoonsgegevens zoals in artikel 1,onder a, gehanteerd. Indien maatschappelijk onzorgvuldig is omgegaan met gegevens van een overleden persoon, is er sprake van een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW en kunnen diens nabestaanden - indien is voldaan aan de voorwaarden in laatstgenoemde bepaling - schadevergoeding vorderen. (MvT, II, nr. 3, blz. 50) .

Afbeeldingen en Levende personen

Afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van directe familie of van het internet met bronvermelding. Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn nog levende personen NIET zichtbaar op deze site. Om levende personen toch te raadplegen kunt u contact opnemen met Familie Huijbregts.

Wilhelmus Johannes Huijbrechts

Wilhelmus Johannes Huijbrechts, wordt geboren te Leur op 26 juli 1850 om 11.00 uur in wijk B op huisnummer 123


Waltherus Huijbregts

Waltherus Huijbregts wordt geboren op 26 maart 1843 te Hoogemierde om 9 uur 's morgens.Zijn vader doet zelf aangifte, samen met Govert Hendrikx, veldwachter, 38 jaar en Jan Hendrikx, grutter, 27 jaar


Marinus Huijbregts

Marinus Huijbregts geboren 30 januari 1868 Hilvarenbeek en overleden op 30 augustus 1940 te Tilburg

Familie B÷inck


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord